Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Komunikat dla rolników
Aktualne informacje dla mieszkańców
Komunikat dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Sieniawa (wiosenne przymrozki) informuję rolników, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej czy sadowniczej, że uaktywniona została Komisja Gminna do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie Gminy Sieniawa składająca się z przedstawicieli Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izby Rolniczej i Urzędu Miasta i Gminy.
Szacowanie strat w danym gospodarstwie zostanie dokonane na wniosek rolnika złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie (druk wniosku do pobrania) w terminie najpóźniej do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.
Działania związane z oceną szkód w rolnictwie i sporządzenie stosownych protokołów z szacunków stanowić będą podstawę do ubiegania się rolników o skorzystanie z aktualnie dostępnych bądź uruchomionych dodatkowo form pomocy.

Komunikat dla rolników.pdf

Wniosek szacowanie szkód.pdf