Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Obwieszczenie
Aktualne informacje dla mieszkańców
Obwieszczenie

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zmiany nr 2 Studuim Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sieniawa obejmującej obszar położony w północnej części sołectwa Dybków, pomiędzy drogami powiatową i wojewódzką, po wschodniej stronie miasta Sieniawa.

Obwieszczenie Dybków1.pdf