Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Informacja dla mieszkańców dotycząca projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”
Aktualne informacje dla mieszkańców
Informacja dla mieszkańców dotycząca projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”

Informacja dla mieszkańców dotycząca projektu Gminy Stary Dzików pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”
Gmina Stary Dzików jako Lider projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” informuje wszystkich mieszkańców Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w ww. projekcie, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zatwierdziła listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – Projekty parasolowe. Lista ta obejmuje łącznie 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.
Na chwilę obecną w ramach dostępnych środków w tym konkursie wybrano do dofinansowania 14 projektów, które uzyskały największą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Łączna wartość tych projektów opiewa na wartość dofinansowania 135 816 048,45 zł.
Pozostałe projekty w ilości 55 znajdują się na liście rezerwowej w tym projekt Gminy Stary Dzików na pozycji numer 17 według ilości uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej.

Szczegóły w załączonym pliku: Informacja OZE.pdf