Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > PSZOK. Ważne informacje dla mieszkańców
Aktualne informacje dla mieszkańców
PSZOK. Ważne informacje dla mieszkańców

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Augustowskiej w Sieniawie. To specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą pozostawić posegregowane odpady komunalne.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia przyjęcie odpadów takich jak:

 •  przeterminowane leki
 •  odpady wielkogabarytowe (w tym meble)
 •  odpady zielone
 •   odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz)
 •   zużyte opony
 •   elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory
 •   odzież i tekstylia
 •   makulatura i tektura
 •   chemikalia
 •   odpady ze szkła (butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach)
 •   odpady z metali, tworzyw sztucznych

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpadów komunalnych, które nie są posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej. PSZOK nie przyjmie także odpadów, których nie można zidentyfikować lub zawierających azbest. Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone muszą być rozdrobnione, a odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną. Pamiętajmy, aby meble opróżnić z zawartości.

Uwaga!

Teren PSZOK jest monitorowany. Przyjęcie odpadów każdorazowo nadzoruje pracownik.

Pozostawienie odpadów na obiekcie i pod bramą poza godzinami pracy podlega karze grzywny.