Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > OFERTA KOLONII LETNICH 2020 - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Aktualne informacje dla mieszkańców
OFERTA KOLONII LETNICH 2020 - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to tylko: 399,00 zł za turnus plus transport (około 180,00 zł).

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,

2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Wszystkie dokumenty składane w związku z koloniami muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Miejsce wypoczynku:

1. ŁAZY

Ośrodek ”Przy Plaży” ul. Leśna 3, Łazy

2. STEGNA

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „Polar” ul. Wczasowa 5, Stegna

TERMINY TURNUSÓW:

ŁAZY

1) 01.07-09.07.2020

2) 10-07-18.07.2020

3) 19.07-27.07.2020

4) 28.07-05.08.2020

5) 06.08-14.08.2020

STEGNA

1) 10-07-18.07.2020

2) 19.07-27.07.2020

DANE KOORDYNATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax do biura: (82) 576 14 16 lub bezpośredni kontakt do osób obsługujących realizację kolonii letnich: 501321552, 579525627, 502355901, 507751786

e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

ZAŁĄCZNIKI:

KOLONIE LETNIE 2020 oferta.pdf

kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku.pdf

Ankieta COVID-19 2.pdf

oswiadczenie RODO 2020 SIL.pdf

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA COVID.pdf

OŚWIADCZENIE RODZICÓW.pdf

program kolonii Stegna.pdf

program kolonii Łazy.pdf