Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Informacja o możliwości składania wniosków ws. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej
Aktualne informacje dla mieszkańców
Informacja o możliwości składania wniosków ws. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Sieniawa zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, poszkodowani rolnicy mogą wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa o oszacowanie szkód przez powołaną do tego zadania Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Przeprowadzone szacunki zakresu i wysokości szkód oraz sporządzone na te okoliczność protokoły stanowić będą podstawę przy ubieganiu się producenta rolnego (podmiotu) o udzielenie preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych lub w przypadku wprowadzenia innych form pomocy, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W załączeniu:

  • Zarządzenie Nr 120/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę:

 Zarzadzenie-120I20-Wojewody-Podkarpackiego-ws.-powolania-Gminnych-Komisji.pdf

  • Zarządzenie Nr 0050/50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Zarządzenie Nr 0050.50.2020.pdf

  • Klauzula informacyjna dla producentów rolnych wnioskujących o przeprowadzenie szacunków strat, które zostały spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę;

klauzula-informacyjna-dla-producenta-rolnego-6.docx

  • Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wniosek-producenta-rolnego-o-oszacowanie-strat-1.doc