Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SIENIAWIE
Aktualne informacje dla mieszkańców
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SIENIAWIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przeworsku organizuje w 2020 roku prace związane z usuwaniem skutków powodzi w ramach robót publicznych dla 5 osób bezrobotnych. 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Robotnika gospodarczego, którzy będą pracować na podstawie umowy o pracę
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zakres wykonywanych prac, to w szczególności: usuwanie wiatrołomów i wywrotów, odmulanie i udrożniania rowów melioracyjnych, usuwanie zakrzaczeń, które utrudniają przepływ wód, usuwanie uszkodzonych mostków i przepustów, usuwanie worków z piaskiem, utrzymanie czystości przy obiektach użyteczności publicznej i inne prace mające na celu doprowadzenie do porządku infrastruktury komunalnej.

Bezwzględnym warunkiem zatrudnienia na w/w stanowisku jest posiadanie statusu bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań o pracę w ramach robót publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w terminie do dnia 06 sierpnia 2020 r.

Podanie musi zawierać dopisek: „Oświadczam, iż posiadam status bezrobotnego i jestem zarejestrowany w PUP w Przeworsku”.

Ostatecznej weryfikacji osób bezrobotnych dokona Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Adam Woś