Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Stypendium szkolne - 15 września upływa termin składania wniosków
Aktualne informacje dla mieszkańców
Stypendium szkolne - 15 września upływa termin składania wniosków

Szanowni Rodzice,

jutro, 15 września 2020 r. (wtorek) upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny ucznia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w godzinach 7.30 – 15.30. Termin upływa jutro – 15 września 2020 r.

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę netto w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego tj. kwoty 528 zł na osobę.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Edukacji i Sportu pok. nr 18 w godzinach 7.30 - 15.30; telefon: 16 622 73 01 w. 29.

Wniosek do pobrania:

https://sieniawa.pl/aktualnosci/stypednium-szkolne-dla-uczniow-w-roku-szkolnym-2020-2021/4095