Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > ZAWIESZENIE WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
Aktualne informacje dla mieszkańców
ZAWIESZENIE WYWIADÓW BEZPOŚREDNICH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM

Gminne Biuro Spisowe w Sieniawie informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

W związku z powyższym rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów bezpośrednich w terenie.

W tym czasie spis realizowany jest wyłącznie metodami zdalnymi (Internet / telefon).

W ramach metod uzupełniających spisu, z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub kontaktując się z Zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego w Sieniawie, P. Barbarą Matyją pod numerem tel. 664 405 132.

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa czynności spisowe wykonuje 3 rachmistrzów. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

Gminny Komisarz Spisowy

Adam Woś