Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Ograniczenie w pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie
Aktualne informacje dla mieszkańców
Ograniczenie w pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 na terenie całego kraju, a także zachorowania odnotowywane na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie wprowadza z dniem 14 października 2020 r. dodatkowe środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu.

W sprawach pilnych interesanci będą obsługiwani w wyznaczonych stanowiskach na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych.

Osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie)  można załatwiać w Urzędzie sprawy związane z:

1)     rejestracją stanu cywilnego;

2)     ewidencją ludności i dowodami osobistymi;

3)     pomocą społeczną;

4)     świadczeniem usług komunalnych;

5)     budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

6)     ochroną środowiska, w tym dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

Interesantom przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Mieszkańców Miasta i Gmin Sieniawa prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą telefoniczną pod numerem telefonu (16) 622 73 01 lub 889 887 065, za pośrednictwem poczty elektronicznej (urzad@sieniawa.pl) oraz elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

Przy wejściu do siedziby Urzędu Miasta i Gminy umiejscowiono skrzynkę na korespondencję papierową, w której umieszczać można zabezpieczone w kopercie dokumenty.

Prosimy też o dokonywanie należnych wpłat poprzez bankowość elektroniczną, w placówce bankowej lub pocztowej na właściwe konta Miasta i Gminy Sieniawa.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.

 ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 120.34.2020.pdf

Zarządzenie Nr 120.35.2020.pdf