Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Do 16 listopada trwa podpisywanie umów na dostarczenie wody i odbiór ścieków
Aktualne informacje dla mieszkańców
Do 16 listopada trwa podpisywanie umów na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że do 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) został przedłużony termin podpisywania nowych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Tych z Państwa, którzy do tej pory nie podpisali umowy, zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w godz. od 7.30 do 15.30.

Zachęcamy również do składania wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sieniawa.pl lub korespondencyjnie za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa – należy przesłać uzupełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością oraz podać numer seryjny wodomierza.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.)

Umowę może zawrzeć również osoba, która posiada pełnomocnictwo osoby mającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np. właściciela lub właściciela nieruchomości. Prosimy pamiętać o spisaniu numeru seryjnego wodomierza.

Wszelkie informacje dotyczące zawieranych umów, wzór wniosku, pełnomocnictwa itp. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://sieniawa.pl/aktualnosci/informacja-o-koniecznosci-zawierania-umow-o-dostarczenie-wody-i-lub-odbior-sciekow-i-informacja-o-obowiazujacej-taryfie-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-terenie-miasta-i-gminy-sieniawa/4136

Wszelkie zapytania prosimy kierować do urzędu – nr kontaktowy: 16 622 73 01 wew. 38 lub 603 693 830.

(10.11.2020 r.)