Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Zawiadomienie o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Zgłaszanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej
Aktualne informacje dla mieszkańców
Zawiadomienie o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Zgłaszanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej

Zawiadomienie

o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Informujemy, że od 1 listopada 2020 r. Miasto i Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, nr NIP 794-16-85-181, nr REGON 650900571 prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z czym umowy na dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków zawierane się z Miastem i Gminą Sieniawa.

Podawanie stanu licznika, rozliczenia, windykacje:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

  • Telefon czynny od 7.30 -15.30, 16 622 73 01 wew. 38
  • e-mail: wodomierz@sieniawa.pl  

W treści należy podać: (imię i nazwisko właściciela nieruchomości, miejscowość i nr domu/lokalu, datę odczytu, odczyt wodomierza głównego, odczyt podlicznika – jeśli klient posiada, telefon do kontaktu)

***

Na mocy uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 października 2020 roku powierza się spółce komunalnej pod nazwą Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie jako operatorowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zadanie własne gminy z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta i Gminy Sieniawa w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych, poprzez administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Zgłoszenie awarii sieci wodociągowej i-kanalizacyjnej:

795 410 759

telefon czynny całą dobę

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Augustowska 15

37-530 Sieniawa