Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie "PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH"
Aktualne informacje dla mieszkańców
Zaproszenie do bezpłatnego udziału w projekcie "PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH"

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING informuje o możliwości bezpłatnego udziału w projekcie dla osób poniżej 30 roku życia, w ramach którego realizowane jest indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych, a także staże zawodowe.

Projekt „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

https://podkarpackipower.pl/