Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Projekt Interreg
Aktualne informacje dla mieszkańców
Projekt Interreg

Nazwa Projektu : Tematyczny polsko-słowacki park wypoczynkowy.
Numer Projektu : INT/EK/PO/1 /I/A/0087
Wnioskodawca : Obec Červená Voda
Partner : Gmina Sieniawa
Termin realizacji projektu : 05/2017 do 04/2018
Koszt całkowity projektu : 58 794,00 €
Dofinansowanie ze środków EFRR 85% : 49 974,90 €
Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa 10%: 5879,40 €
Wkład własny obce Červená Voda 5% : 2 939,70 €

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Mapa sytuacyjna.pdf

Park info polsky .pdf