Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Rekrutacja do projektu "Czas przedsiębiorczości - II edycja"
Aktualne informacje dla mieszkańców
Rekrutacja do projektu "Czas przedsiębiorczości - II edycja"

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

TARR plakat.pdf

TARR ogłoszenie rekrutacja II nabór.pdf