Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Stowarzyszenie "Kraina Sanu" - LGD - spotkania informacyjne - konsultacyjne
Aktualne informacje dla mieszkańców
Stowarzyszenie "Kraina Sanu" - LGD - spotkania informacyjne - konsultacyjne
W związku ze zbliżającym się naborem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, 
Stowarzyszenie "Kraina Sanu" - Lokalna Grupa Działania zgodnie z ustaleniami z poszczególnymi gminami planuje  zorganizować  spotkania informacyjne - konsultacyjne.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacji znajdującej się w załączniku.

plakat spotkanie informacyjno- konsultacyjne 2018.pdf