Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Drodzy Rolnicy
Aktualne informacje dla mieszkańców
Drodzy Rolnicy

Przypominamy o terminie na składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca roku 2018. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r. (załączając stosowne faktury Vat potwierdzające zakup oleju napędowego przez danego producenta rolnego wraz z umowami dzierżawy - o ile dany producent rolny posiada aktualne na dzień 1 luty 2018r. umowy dzierżawy). Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można uzyskać w pokoju nr 3 PODATKI - Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 lub też ze strony internetowej http://bip.sieniawa.pl/Wzory_wnioskow_i_formularzy.