Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!
Aktualne informacje dla mieszkańców
Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” w Państwa siedzibie.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi grupy docelowej projektu, założeń oraz oferowanego wsparcia, znajdującymi się w załączeniu.
Oryginalny plakat projektu wraz z ulotkami i pismem informacyjnym przesłany zostanie pocztą tradycyjną.
Mamy nadzieję, że przyczynią się Państwo do pomocy w rozpowszechnieniu informacji o projekcie, co z kolei wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Pro Carpathia - PISMO INFORMACYJNE O PROJEKCIE.pdf

Pro Carpathia - plakat_a3_.pdf