Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 r.
Aktualne informacje dla mieszkańców
Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 r.

 Już od 4 marca osoby składające wniosek o wydanie dowodu osobistego dostaną nowy dokument z warstwą elektroniczną. Czym jest e-dowód? Jak będzie wyglądał? Gdzie i jak złożyć wniosek o jego wydanie?

 Czym jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty w formie plastikowej karty z warstwą elektroniczną, co oznacza, że posiada wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

   Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP)

– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty)

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach

Osoby, które nie chcą korzystać z elektronicznych możliwości e-dowodu, nie będą do tego zmuszane. Zachowają jednak możliwość uruchomienia tej funkcji w dowolnym czasie.

Jak będzie wyglądać nowy dowód osobisty?

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

 Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

– do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

– do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr)

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?

Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną.

   Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Ważne!

Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

- w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania;

- przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl). Złożenie wniosku online wymaga posiadania profilu zaufanego.

Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd. Opis wymagań można znaleźć na stronie www.obywatel.gov.pl)

Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie wnioski składane są w USC, pok. nr 14, I piętro, w godz. 07.30 – 15.30.

Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?

– Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie unieważniony od razu.

– Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl . Gdy skorzystasz z e-usługi twój e-dowód zostanie zawieszony od razu.

– Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie: www.edowod.gov.pl

e-dowód ULOTKA.pdf

 

Oprac. Wioletta Żak

npdst. www.edowod.gov.pl