Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Przypomnienie o płatnościach
Aktualne informacje dla mieszkańców
Przypomnienie o płatnościach

Przypominamy mieszkańcom, że 15 marca 2019 r. upływa termin pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ODPADY KOMUNALNE

Od 1 lutego 2019 r. w gminie Sieniawa obowiązują nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki, Rada Miejska w Sieniawie podjęła na sesji 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II.17.2018_odpady komunalne.pdf

 Wpłat można dokonywać:

– w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

– lub przelewem na rachunek bankowy:

36 9162 1010 2003 1500 0316 0001

Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

Opłatę za śmieci można uiszczać w czterech ratach:

I kwartał – do 15 marca danego roku

II kwartał – do 15 maja danego roku

III kwartał – do 15 września danego roku

IV kwartał – do 15 listopada danego roku

Poniżej do pobrania harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz z instrukcją ich segregacji:

Harmonogram 2019 mieszkańcy.pdf

Harmonogram 2019 dla firm.pdf 

Deklaracje śmieciowe można pobrać tutaj:

https://bip.sieniawa.pl/Deklaracje_smieciowe

 

PODATKI

Osoby fizyczne opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy. Przypominamy, że stawki podatku nie uległy zmianie.

Wpłaty zobowiązania można dokonywać:

– u sołtysa

– w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

– lub przelewem na rachunek bankowy:  

06 1560 0013 2383 7207 6000 0003

 Getin Noble Bank S.A.

lub

36 9162 1010 2003 1500 0316 0001

Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

Informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych w BS w Rzeszowie o/Sieniawa oraz Filii Sieniawa przy ul. Piłsudskiego 1 (Sklep Lewiatan) NIE JEST POBIERANA PROWIZJA BANKOWA.

Podatek można wpłacać również w czterech ratach:

I kwartał – do 15 marca danego roku

II kwartał – do 15 maja danego roku

III kwartał – do 15 września danego roku

IV kwartał – do 15 listopada danego roku

Od niezapłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby fizyczne są ustawowo obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach, sporządzoną na formularzach wg wzoru ustalonego przez Radę Miejską w Sieniawie Uchwałą Nr XI/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego. Za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz podanie niezgodnych z rzeczywistością grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

Wioletta Żak