Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > KDR dla rodziców dorosłych dzieci
Aktualne informacje dla mieszkańców
KDR dla rodziców dorosłych dzieci

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny rodzice składają wniosek wraz z oświadczeniem, że nie są lub nie byli pozbawieni (w stosunku do co najmniej trojga dzieci) władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz że mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym mogą zaznaczyć, czy ubiegają się o Kartę tradycyjną, elektroniczną czy obie. Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego z rodziców lub małżonka.

Link do wniosku o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

Gdzie złożyć wniosek? Są dwie możliwości:

Osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 9 lub przez Internet –  https://empatia.mpips.gov.pl/

Zniżki na ofertę kulturalną, rekreacyjną, transportową

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Mapa miejsc, w których można skorzystać ze zniżek znajduje się pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Oprac. na podst. www.gov.pl/web/rodzina

Alicja Sroka