Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Zwrot akcyzy – wydłużony termin składania wniosków
Aktualne informacje dla mieszkańców
Zwrot akcyzy – wydłużony termin składania wniosków

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje rolników, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyjątkowo w 2019 r., pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 31 marca 2019 r.

W związku z powyższym, wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami można składać w UMiG w Sieniawie do 31 marca 2019 r. Zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzający luty 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego na podstawie wydanych decyzji nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

   Druki wniosków dostępne są w tut. urzędzie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30, pok. 3 PODATKI. Druk do pobrania również poniżej:

Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf

Szczegółowe informacje nt. zwrotu akcyzy można uzyskać w tut. urzędzie pok. 3 lub pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 33, jak również pod adresem:

www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego