Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Prace społecznie użyteczne w 2019 roku
Aktualne informacje dla mieszkańców
Prace społecznie użyteczne w 2019 roku

Prace społecznie użyteczne w 2019 roku organizowane są przez Gminę Sieniawa w ramach porozumienia zawartego ze Starostą Przeworskim.

W/w prace są jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej. W tym roku, w ramach porozumienia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 6 osób do prac społecznie użytecznych na okres od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez jedną osobę to 40 godzin.

   Świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane są ze środków własnych Gminy Sieniawa – 40% oraz Funduszu Powiatowego Urzędu Pracy – 60%. Godzinowa stawka za w/w prace to 8,30 zł. Oprócz wynagrodzenia we wskazanej wielkości, prace społecznie użyteczne są również okazją do zdobycia doświadczenia, a więc na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, osoba wykonująca ten rodzaj prac, przez cały okres ich trwania nadal będzie posiadała status osoby bezrobotnej.

Barbara Czwakiel