Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Przypomnienie o płatnościach - II rata
Aktualne informacje dla mieszkańców
Przypomnienie o płatnościach - II rata

Przypominamy, że 15 maja 2019 r. upływa termin drugiej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ODPADY KOMUNALNE

Od 1 lutego 2019 r. w gminie Sieniawa obowiązują nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki, Rada Miejska w Sieniawie podjęła na sesji 28 grudnia 2018 r.

Wpłat można dokonywać:

– w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

– lub przelewem na rachunek bankowy:

36 9162 1010 2003 1500 0316 0001

Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

Opłatę za śmieci można uiszczać w ratach:

II kwartał – do 15 maja danego roku

III kwartał – do 15 września danego roku

IV kwartał – do 15 listopada danego roku

PODATKI

Osoby fizyczne opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy. Przypominamy, że stawki podatku nie uległy zmianie.

Wpłaty zobowiązania można dokonywać:

– u sołtysa

– w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie

– lub przelewem na rachunek bankowy:  

06 1560 0013 2383 7207 6000 0003

 Getin Noble Bank S.A.

lub

36 9162 1010 2003 1500 0316 0001

Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

Informujemy, że od wpłat gotówkowych dokonywanych w BS w Rzeszowie o/Sieniawa oraz Filii Sieniawa przy ul. Piłsudskiego 1 (Sklep Lewiatan) NIE JEST POBIERANA PROWIZJA BANKOWA.

Podatek można opłacać również w ratach:

II kwartał – do 15 maja danego roku

III kwartał – do 15 września danego roku

IV kwartał – do 15 listopada danego roku

Od niezapłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.