Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Wycinka drzew – przepisy
Aktualne informacje dla mieszkańców
Wycinka drzew – przepisy

Przypominamy mieszkańcom przepisy dotyczące zasad usuwania drzew i krzewów na prywatnym gruncie. Reguluje je nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 17 czerwca 2017 r.

Prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi zgłosić ten fakt wcześniej do urzędu. Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe jest dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pok. 1. Nie dotyczy to krzewów. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. W związku z powyższym, drzewa nieprzekraczające wyżej podanych obwodów każdy właściciel nieruchomości może usunąć bez zezwolenia, o ile nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte. Po dokonaniu zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny. Drzewo można będzie usunąć, jeżeli w terminie 14 dni od oględzin (liczy się data wysyłki) nie zostanie wniesiony sprzeciw. W przypadku nieusunięcia drzew w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne jest ponowne dokonanie zgłoszenia.

Piotr Czopik

podisnpektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami