Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Aktualne informacje dla mieszkańców
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) informujemy, że w terminie do 31 października 2019 r. Rada Miejska w Sieniawie dokona wyboru 2 ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2020-2023. Termin zgłaszania kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu - A-0130-2.19.pdf

Klauzula informacyjna RODO - wybory ławników sądowych.pdf

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.pdf

Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika - formularz.pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.pdf

Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf

Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska.pdf