Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Projekt fontanny miejskiej - zaproszenie do składania ofert
Aktualne informacje dla mieszkańców
Projekt fontanny miejskiej - zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie zaprasza do złożenia oferty – projekt  fontanny miejskiej wraz z  kosztorysem.

Zamawiający: Gmina Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, tel. 16 622 73 01,wew. 38  fax.: 16 622 73 01, osoba prowadząca: Piotr Czopik.

Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4, pkt. 8. Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r, poz.1986 z póżn.zm.) o wartości netto poniżej 30 000  euro, proszę o złożenie oferty na zadanie pn. „Projekt fontanny miejskiej wraz z szacunkowym kosztorysem”

Lokalizacja obiektu: Sieniawa -  rynek  przy ratuszu na działce nr 742/3 - miejsce położenia aktualnie istniejącej fontanny przeznaczonej do demontażu.

Wymagany zakres opracowania. Projektant przygotuje co najmniej dwóch wariantach projektu fontanny z iluminacją w tym jeden w stylu klasycznym, w otoczeniu dekoracyjnej roślinności. Koncepcje powinny harmonizować z  ratuszem i  najbliższym otoczeniem sieniawskiego rynku.  Fontanna ma stanowić główny  element - obok ławek i roślinności – miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Wersja projektu - papierowa  i elektroniczna wizualizacja

Termin składania ofert – 24.06.2019 r.