Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Dostaliśmy dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest
Aktualne informacje dla mieszkańców
Dostaliśmy dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest

Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała w bieżącym miesiącu dofinansowanie na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Kwota dotacji wynosi 22 950 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Sieniawa. Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

   Do tutejszego urzędu w latach 2016-2019 wpłynęło 30 wniosków od mieszkańców o usunięcie ze swoich nieruchomości wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania pozwoli na pozytywne rozpatrzenie 14 wniosków dotyczących nieruchomości położonych w Dybkowie, Dobrej, Piganach, Leżachowie, Czerwonej Woli, Rudce oraz Sieniawie i usuniecie 38,571 ton materiałów zawierających azbest. Czynności tych dokona specjalistyczna firma w terminie do dnia 25 października 2019 r.

   Trzeba pamiętać, że zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego musi ponieść we własnym zakresie osoba otrzymująca dofinansowanie od gminy.

Wszelkich informacji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest udziela Piotr Czopik - pracownik UMiG w Sieniawie, pokój nr 1, tel. 16 622 73 01 wew. 38.