Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Apel ZGKiM - nie zaśmiecajmy kanalizacji!
Aktualne informacje dla mieszkańców
Apel ZGKiM - nie zaśmiecajmy kanalizacji!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie zwraca się z prośbą do użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sieniawa, aby zwracać szczególną uwagę na to, co wrzucamy  do systemu odprowadzania ścieków.

W ostatnich miesiącach notujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni.

   Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu do śmieci jest dalece niestosowne. Znajdujemy w ściekach różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, itp. 

Prosimy bardzo, aby wykazać się większą odpowiedzialnością przy korzystaniu z kanalizacji, bo sami sobie fundujemy podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci zgodnie z informacją producenta znajdującą się na opakowaniu.

Jak wiemy, każde gospodarstwo w naszej gminie ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami i nie ma żadnego powodu, aby ponosić dodatkowe koszty za odpady znajdujące się w ściekach. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż każde zapchanie się systemu kanalizacyjnego może spowodować (i czasami powoduje) zalewanie ściekami piwnic domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej. Rodzi to następne koszty związane z przywróceniem pomieszczeń do czystości oraz wypłaceniem odszkodowania. Dlatego też przy każdorazowym użytkowaniu kanalizacji prosimy mieć na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziałują na jakość życia naszych sąsiadów i innych mieszkańców gminy.

   Konieczność wydania większych środków finansowych na system wodociągowo-kanalizacyjny powoduje nie tylko wzrost cen usług, ale również wstrzymuje zaplanowany rozwój tej sieci, jak i innych ważnych elementów struktury gminy, takich jak: drogi, chodniki, oświetlenie, bo w budżecie brakuje na nie pieniędzy, które wydaliśmy niepotrzebnie na usuwanie awarii pomp i zapchanych rurociągów. Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

ZGKiM Sieniawa