Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie
Aktualne informacje dla mieszkańców
Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje właścicieli psów o obowiązku regularnego, ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, spoczywającego na właścicielach. Niedopełnienie obowiązku szczepienia skutkuje grzywną w wysokości do 500 złotych.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.