Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019
Aktualne informacje dla mieszkańców
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, iż wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.
Do w/w pomocy uprawnione są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Osoby, które otrzymają skierowania kierowane są do Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemysłu Magazyn Żywności ul. Pruchnicka 5, 37-500 Jarosław.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, ul Rynek 1, w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój nr 8.