Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” - ruszyła rekrutacja do projektu
Aktualne informacje dla mieszkańców
„Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej” - ruszyła rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Podkarpacka Akademia Aktywizacji Zawodowej”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia.

Projekt jest adresowany do 76 osób (42 kobiet i 34 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

• wiek 18 – 29 lat

• miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego

• status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu:

a) bierna zawodowo która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, lub

b) ubogo pracująca, lub

c) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub

d) zatrudniona na umowę krótkoterminową

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie w/w. kryteria!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ponadto GWARANTUJEMY! :

• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy

• Stypendium szkoleniowe

• Staże zawodowe

• Stypendium stażowe

• Zwrot kosztów dojazdu

• Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem

• Ubezpieczenie NNW

 

Biuro Projektu:

Kompleks biurowy w Leżajsku

ul. Garncarska 1, lok. 1

37-300 Leżajsk

Kontakt:

monika.ziarkiewicz@akademiamddp.pl

505 577 269

www.szkoleniapodkarpacie.pl