Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Przypomnienie o konieczności składania deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Aktualne informacje dla mieszkańców
Przypomnienie o konieczności składania deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy o konieczności wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek nastąpiła 1 stycznia 2020 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych jest obliczana jako iloczyn zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy z danej nieruchomości oraz stawki opłaty.

Termin składania nowych deklaracji minął 15 lutego, dlatego spóźnialskim przypominamy o ich obowiązku. Deklarację należy złożyć bezzwłocznie.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji. Wskazane jest, aby nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał poprzednią deklarację. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie  – pokój nr 1 lub listownie na adres: 37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.sieniawa.pl, zakładka - Gospodarka Odpadami Komunalnymi lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pokój nr 1.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny – 16 622 73 01 wew. 38.