Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie zawieszony do odwołania
Aktualne informacje dla mieszkańców
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie zawieszony do odwołania

Komunikat Starostwa Powiatowego w Przeworsku

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), informujemy, iż w związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Tymczasowo zawieszamy działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania. Jednocześnie informujemy beneficjentów pomocy, że możliwe jest  udzielanie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Dedykowane nr telefonów oraz adresy e-mail:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze.

Telefon: 016 6487009adres e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16.

Telefon: 730312959, adres e-mail: fundacjapasieka@gmail.com

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie.

Telefon: 733660566, adres e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com

W załączeniu wniosek zgłoszenia porady na odległość -----> wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx