Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje > Kwarantanna - WAŻNE INFORMACJE
Aktualne informacje dla mieszkańców
Kwarantanna - WAŻNE INFORMACJE

W ślad za wcześniejszymi publikowanymi informacjami i NOWYMI WYTYCZNYMI Wojewody Podkarpackiego ws. obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających na terytorium RP, informujemy, że najbardziej wskazaną będzie KWARANTANNA DOMOWA.

Istotna może okazać się w tym przypadku czasowa zmiana miejsca zamieszkania w rodzinie, tak, aby umożliwić odbywanie kwarantanny domowej osobie powracającej zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej. Takie rozwiązania pozwolą również na zaopatrywanie tych osób w artykuły pierwszej potrzeby przez rodziny.

  • Obiekty do kwarantanny zbiorowej (w gminie Sieniawa jest to hala sportowa im. D. Michalskiego) przeznaczone są na wypadek rozwoju sytuacji epidemicznej oraz w przypadku pojawienia się zbiorowego transportu (autokar lub samolot) w którym istnieje ryzyko zarażenia większej ilości osób jednocześnie. Wytypowane obiekty służą również, w chwili obecnej, do zabezpieczenia miejsc do kwarantanny dla funkcjonariuszy służb, tj. policji, straży pożarnej oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Należy podkreślić, że zapewnienie ciągłości funkcjonowania ww. podmiotów jest kluczowe zarówno w aspekcie działań podejmowanych w związku z COVID-19, ale również bieżącej działalności tych jednostek.
  • Należy zwrócić uwagę, że osoby powracające z różnych krajów, na terenie których również występuje COVID-19, nie powinny odbywać kwarantanny w warunkach zbiorowych w wytypowanych obiektach przeznaczonych do tego celu. Wynika to z konieczności zapewnienia tym osobom odpowiednich warunków sanitarnych oraz niedopuszczeniem do pojawienia się wielu przypadków zakażenia w jednym miejscu.

 W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieniawie, tel. 16 622 73 01 wew. 42 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) natomiast poza wskazanymi godzinami, w sytuacjach wyjątkowych, można kontaktować się z Miejsko-Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 668 583 313.