Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t

Przedmiotem sprzedaży jest :
Ciągnik rolniczy URSUS C 360 1.6 t., rok produkcji 1983, nr rejestracyjny: RPZ T290 .
Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie niższej niż: 15 500,00 zł
Słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych


Ofertę należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa do dnia 28.02.2017r, do godziny. 10.00.
Oferenci zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem przetargu.

ZGKIM ciągnik.pdf