Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Informacja dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Informacja dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Stowarzyszenie Nowy Horyzont z Rzeszowa prowadzi Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zapewnia bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
Świadczy następujące formy wsparcia:
1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej;
3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych;
8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.


Szczegóły w załączonych ulotkach.

Nh1.pdf

Nh2.pdf

Nh3.pdf