Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Drugi przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Drugi przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ogłasza drugi pisemny przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 360 1.6 t

Przedmiotem sprzedaży jest:
Ciągnik rolniczy URSUS C 360 1.6 t., rok produkcji 1983, nr rejestracyjny: RPZ T290. Oferent składając ofertę zobowiązany jest do podania ceny brutto nie niższej niż: 10 850,00 zł
Słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 złotych

Ofertę należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa do dnia 24.03.2017r, do godziny. 10.00.
Oferenci zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem przetargu.

Szczegóły wraz załącznikiem znajdą Państwo na stronie BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie