Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze 6 gmin, tj. Adamówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, Tryńczy i Wiązownicy, w ramach działań:
- 19. 2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
- 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
- 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W miesiącu październiku i listopadzie 2016 r. na terenie LGD odbyły się edukacyjne imprezy plenerowe promujące ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną: ,,Nabycie świadomości na temat przeciwdziałania zmian klimatu, ochrony środowiska, innowacyjności”. Uczestnikami imprezy były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu LGD.
Organizatorem edukacyjnych imprez plenerowych było Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu”- Lokalna Grupa Działania w ramach działania ,,Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Edukacyjne imprezy plenerowe odbyły się na terenie trzech gmin należących do LGD ,,Kraina Sanu”, tj. gmina Adamówka, Jarosław i Tryńcza. Kolejne 3 imprezy zaplanowano na 2019 rok na terenie trzech pozostałych gmin, tj. gmina Kuryłówka, Sieniawa i Wiązownica.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Sanu”, beneficjenci uzyskiwali pomoc
w ramach poddziałania 19. 2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
- Podejmowania działalności gospodarczej,
- Rozwijania działalności gospodarczej.

Wnioski, które otrzymały dofinansowanie w ramach podejmowania działalności gospodarczej:

1. Utworzenie klubu fitness i siłowni ATHLETE TRAINING - strefa treningu
2. Ośrodek wczasowy promujący zdrowy i aktywny tryb życia
3. Produkcja drobnych wyrobów drewnianych - podejmowanie działalności gospodarczej i zakup wyposażenia
4. Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia działalności gospodarczej
5. Utworzenie stanowiska do projektowania, modernizacji i pomiarów systemów grzewczych spełniających wymagania programu niskiej energii
6. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej gastronomii - CURRY 83
7. Budowa domków celem rozpoczęcia prowadzenia działalności
Łączna kwota dofinansowania wynosi 700 tys. zł.

Prezentacja projektów realizowanych.pdf