Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok.

Obowiązek złożenia oświadczenia upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.

Objaśnienia:

- wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277.

Również z dniem 31 stycznia 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych albo opłaty rocznej.   

 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r..pdf