Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Rada Miejska w Sieniawie

I. Przewodnicząca Rady Miejskiej - Danuta Król
II. Wice przewodniczący Rady Miejskiej – Bronisława Bajor, Wincenty Suszyło
III. Radni:
1) Bachórz Stanisław
2) Bajor Bronisława
3) Czopik Przemysław
4) Dejnowiec Jerzy
5) Kosior Marek
6) Król Danuta
7) Krzyżak Grzegorz
8) Kudłak Jerzy
9) Lichołat Zbigniew
10) Luty Ryszard
11) Mikulski Wacław
12) Nabrzeski Jan
13) Ochab Edward
14) Strug Adam
15) Suszyło Wincenty

IV. Komisje Stałe Rady Miejskiej
1. Komisja Rewizyjna:
1) Ryszard Luty - Przewodniczący Komisji
2) Jerzy Kudłak - Członek Komisji
3) Adam Strug - Członek Komisji
4) Jan Nabrzeski - Członek Komisji
5) Stanisław Bachórz - Członek Komisji

2. Komisja Społeczna:
1) Grzegorz Krzyżak - Przewodniczący Komisji
2) Przemysław Czopik - Członek Komisji
3) Danuta Król - Członek Komisji
4) Edward Ochab - Członek Komisji
5) Stanisław Bachórz - Członek Komisji

3. Komisja Gospodarcza i Rolnictwa:
1) Jan Nabrzeski - Przewodniczący Komisji
2) Edward Ochab - Członek Komisji
3) Bronisława Bajor - Członek Komisji
4) Jerzy Kudłak - Członek Komisji
5) Marek Kosior - Członek Komisji

4. Komisja Ochrony Środowiska:
1) Adam Strug - Przewodniczący Komisji
2) Zbigniew Lichołat - Członek Komisji
3) Wincenty Suszyło - Członek Komisji
4) Przemysław Czopik - Członek Komisji
5) Jerzy Dejnowiec - Członek Komisji