Pasaż został zaprojektowany od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Dotychczasowy chodnik na długości 86 metrów zostanie przebudowany i poszerzony do 5 metrów. W odległości 1,2 m od krawędzi jezdni w odstępie co 5 metrów zaprojektowane zostały wysepki gruntowe o wymiarach 1x1 metr obramowane obrzeżem nad nasadzenia 13 krzewów ozdobnych. Istniejące słupy oświetleniowe, jak również wygrodzenie łańcuchowe, pozostaną bez zmian.

Koszt inwestycji to niespełna 184,5 tys. zł. Miasto i Gmina Sieniawa partycypuje w kosztach inwestycji w kwocie 127 tys. zł, po stronie Województwa Podkarpackiego jest 57,5 tys. zł.

W związku z prowadzonymi przed kompleksem sportowym w Sieniawie pracami modernizacyjnymi od 17 listopada 2021 r. do odwołania zamknięte pozostanie główne wejście do budynku. Dla osób korzystających z pływalni i hali sportowej dostępne jest wejście do budynku jedynie od strony siłowni (wejście przy budynku dawnego gimnazjum).