Badania, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję, przeprowadzają pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics.

Ankieta składa się z 25 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety:

https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl


Car-sharing – system wspólnego użytkowania samochodów. Samochody udostępniane są za opłatą użytkownikom przez operatorów floty pojazdów, którymi są różne przedsiębiorstwa, agencje publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia lub grupy osób fizycznych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Car-sharing