Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej Centrum Szkolenia Kadr Ewa Perlińska w zakładce PROJEKTY

Projekt "Nie zwalniaj tempa!"