Obsługa obywateli w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w wyznaczonym punkcie obsługi na parterze budynku ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego wstawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem (data i godzina wizyty). W celu ułatwienia obsługi na parterze budynku zainstalowany jest wideodomofon, dzięki któremu można skomunikować się z pracownikiem sekretariatu, który udziela niezbędnych informacji interesantom.

Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

Sprawy administracyjne w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pozostają możliwe do załatwienia:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w wyznaczonym miejscu – na parterze budynku. Interesant, który ma umówioną wcześniej wizytę odbierany będzie przez pracownika Urzędu przy wejściu do budynku, a po załatwieniu sprawy ponownie do niego odprowadzany;
  • drogą korespondencyjną (za pomocą operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa);
  • drogą telefoniczną pod nr telefonu: (16) 622 73 01 lub 889 887 065;
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@sieniawa.pl; za pośrednictwem platformy e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): adres skrytki - /k3tk5h35iw/skrytka.
  • Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem Miasta i Gminy w Sieniawie. Potwierdzenie złożenia dokumentu będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wniosek osoby zainteresowanej otrzymaniem potwierdzenia, na adres e-mail wskazany we wniosku.

Szczegóły w poniższym Zarządzeniu Nr 120/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie

Zarządzenie Nr 120/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie

Zarządzenie Nr 120/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie