W dniu 19 września w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci odbył się VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Zjazd poprzedziła uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. prałata Mieczysława Rusina – Kapelana Strażaków Archidiecezji Przemyskiej oraz Ks. Jakub Sieniawskiego – Kapelana Strażaków Powiatu Przeworskiego. Podczas myszy św. poświęcony został Sztandar ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu Przeworskiego. Przedstawiciele Fundatorów Sztandaru w osobach: Pani Lucyna Rybak - Dyrektor Oddziału Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie Pan  Andrzej Kubik – Prezes Zarządu GPR Guma i Plastik w  Zarzeczu oraz Dh Andrzej Filar przekazali ufundowany Sztandar Dh Franciszkowi Augustynowi – Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, który wręczył go Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesławowi Kubickiemu.


W drugiej części spotkania dh Wiesław Kubicki rozpoczął VI Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli Prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu Powiatu Przeworskiego oraz zaproszeni goście. Przewodniczącym Zjazdu wybrano dh Dariusza Homę. Podczas zjazdu nadano ustępującemu Prezesowi Wiesławowi Kubickiemu tytuł Prezesa Honorowego oraz wybrano nowe władze.

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

 Prezes - Paweł Wajhajmer

 Wiceprezes - Andrzej Żygadło

 Wiceprezes - Eryk Ceglak

 Sekretarz - Krzysztof Machała

 Skarbnik - Leszek Flak

 Członek prezydium - Starosta Przeworski Bogusław Urban

 Członek prezydium - Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Marcin Lachnik

 Członek zarządu - bryg. Dariusz Homa – Dowódca JRG PSP Przeworsk

 Członek zarządu - Robert Brzyski

 Członek zarządu - Zdzisław Sęk

 Członek zarządu - Antoni Pawełek

 Członek zarządu - Stanisław Petynia

 Członek zarządu - Robert Ryzner

 Członek zarządu - Tomasz Baran

 Członek zarządu - Ryszard Wroński

 Członek zarządu - Jan Wilk

 Członek zarządu - Bogdan Głąb

 Członek zarządu - Daniel Krawiec

 Członek zarządu - Adam Woś

 Członek zarządu - Barbara Matyja

 Członek zarządu - Ryszard Jędruch

 Członek zarządu - Tomasz Bury

 Członek zarządu - Damian Hejnosz

 Członek zarządu - Jan Telega

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Nowak

Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej - Stanisław Kłos

Sekretarz  Komisji Rewizyjnej  - Artur Gmyrek

Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali:

Dh Paweł Wajhajmer

Dh Andrzej Żygadło

Dh Eryk Ceglak

 

Dh Eryk Ceglak został także uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei śp. dh Marian Ceglak został pośmiertnie uhonorowany Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Odznaczenie nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.