Biuletyn jest kompleksowym źródłem informacji – w tym specjalistycznej na temat środków RPO i zasad realizacji projektów. Ponadto prezentowane są w nim dobre praktyki oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój regionu.

BIULETYN „Zobacz zmiany” nr 2/2021

 

Informacja o biuletynie w serwisie RPO WP