Wnuczęta zaprosiły dostojnych seniorów i zaprezentowały magiczny, pełen mądrości, uroku i humoru spektakl świąteczny „Broda Heroda”, a także wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Miasta Danuta Król, burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, ksiądz proboszcz Jacek Ćwikła, sołtys i radna Bogusława Czajkowska oraz radny Adam Strug.

Po części artystycznej, zakończonej życzeniami i odśpiewaniem „sto lat” na cześć babć i dziadków, wszyscy udali się na obiad i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców na czele z przewodniczącą Ewą Pisarczyk. Przy akompaniamencie muzycznym Leonarda Wermińskiego toczyły się rozmowy, śpiewano kolędy i piosenki ludowe. To było wspaniałe spotkanie, pełne pozytywnych wrażeń, wzruszeń, uśmiechów i radości.

Pełna relacja zdjęciowa w FOTOGALERII