Wśród tematów pojawi się podsumowanie działalności Sołtysa i Rad Sołeckich w roku 2021 oraz przedstawiona zostanie realizacja zadań w obecnym roku budżetowym 2022.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach organizowanych w poszczególnych sołectwach i w mieście Sieniawa. Jest to doskonała okazja, aby porozmawiać o codziennych problemach, planach, o tym co zostało wykonane i co jest jeszcze do zrobienia.

Harmonogram zebrań w sołectwach