Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

Uwaga!

Wpłat gotówkowych można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie O. Sieniawa